1499587883814.jpg DOG SALON HOSAKA - サマーカット - 2017